Info om Hareskov Skole

På Hareskov Skole arbejder vi hver dag målrettet på, at fagligheden er i top, og vi sætter en ære i at være kendetegnet som ”den faglige skole”. I vores optik sker dette imidlertid ikke på bekostning af de kreative aspekter, det udviklende og det nytænkende. Tværtimod har vi en fast overbevisning om, at netop disse elementer danner udgangspunkt for læringslyst, motivation, trivsel – og dermed faglig udvikling. Eleverne skal føle sig stimuleret og udfordret, og vi som skole skal tilgodese og udfordre de mange forskellige interesser og kompetencer, som de råder over. Således arbejder vi med en bred vifte af indsatsområder, som alle er sat i verden for at understøtte ovennævnte.

Klassetrin og spor på skolen

  1. Antal klassetrin på skolen: 10 (bh.kl. - 9.kl.)
  2. Antal spor på skolen: 3 (2 spor i 5. og 9.kl.)
  3. Desuden har skolen 2 klasser i et Sprog- og Læsehus 

Typer af tilbud efter skoletid

Eleverne fra bh.kl. - 3.kl. har om eftermiddagen mulighed for at være i FFO1, Hareskov (Furesø FritidsOrdning) 

FFO´en og skolen bruger samme lokaler.

Eleverne fra 4.-6.kl. kan gå i FFO2, Gasværket. Den er beliggende 500 m fra skolen. 

(Overflytning til FFO2,Gasværket sker 1. maj i 3.kl.)

Eleverne i 7.-9.kl. har nogle fritidstilbud i FFO3, Gasværket

 

Karakterfordeling:

Karaktergennemsnit: