Skolens ledelse

Oversigt over den samlede ledelse på Hareskov Skole pr. 1/8 2018

Skoleleder: 

Claus Ibsen [email protected]

 

Souschef, administrativ leder og leder for Sprog-Læsetilbuddet

Henrik Jensen [email protected]

 

Afdelingsleder for 0.-5. årgang 

Yuri Tümmler 

YCT1@furesoe.dk

 

Afdelingsleder for 6.-9. årgang

Lone Gundestrup [email protected]

 

FFO-leder

Lars Nørgaard Jeppesen [email protected]