Skole bestyrelsen

Formand for skolebestyrelsen

Anne Gormsen

Forældrerepræsentanter

Sebastian Mørch

Henrik Skovdal

Jacob Koch

Tine Cranil

Peter Jægerskou

Charlotte Kjedsen Krarup

Leise Marud (Suppleant)

Elevrepræsentanter

Carlo Risbjerg Sonne 7.x

David Sparrevohn 7.z

Lærerrepræsentanter

Tine Andersen (TR)

Sidse Sommer 

Skoleleder

Claus Ibsen

Souschef & afdelingsleder for sprog-læse klasserne

Henrik Jensen

Administrativ leder & afdelingsleder for FFO

Lars Nørgaard Jeppesen